Wat is TRE

Tension (stress & trauma Releasing Exercises

TRE® is de afkorting voor “Tension and Trauma Releasing Exercises”.

TRE® is een stressreducerende lichaamsgerichte methode.

Als je TRE® op een voor jou passende manier, regelmatig uitvoert, komt er een deugddoend en diepgaand herstelproces op gang.

De dagelijkse stress loslaten

Zowel de dagelijkse stress als de diepere spanningen kunnen losgelaten worden, eens je vertouwd bent met dit natuurlijk mechanisme waarmee we geboren zijn.

Doseren is belangrijk en ook dat kan je leren ontdekken bij een provider, hoe dat voor jou werkt.
TRE® is …Release, Rebalance, Renew…. dat wil zeggen dat het jou kan helpen om behalve los te laten, terug in balans te komen. Om zo veerkrachtiger en met de nieuwe energie die is vrijgekomen, opgewekter in het leven te staan.

Professionele begeleiding

Daarvoor opgeleide TRE®-providers leren je in enkele sessies hoe je met TRE® voor jezelf nadien thuis verder aan de slag kunt.

Het neurogene herstel (release)-mechanisme is een natuurlijk proces, dat iedereen kan toepassen.
De oefeningen zijn eenvoudig, toegankelijk voor iedereen, ongeacht de fysieke conditie of leeftijd.

Ze zijn bedoeld om je stapsgewijs te laten (her)-ontdekken hoe je je lichaam tot ‘herstel’ kunt brengen.

Voor wie is TRE® bestemd?

Wereldwijd gebruiken duizenden mensen TRE® als een efficiënte manier om stress, angst en spanning los te laten.
TRE® wordt toegepast bij zowel kinderen als senioren en bij zowel zieke als gezonde mensen.

Oorspronkelijk werd TRE® ontwikkeld om het PTSS (Post Traumatisch Stress Syndroom) te behandelen. TRE® was bedoeld voor slachtoffers van natuurrampen, gewapende conflicten of fysiek geweld en voor mensen in extreme stresssituaties (militairen, politie, brandweer, verplegers, etc) .

Vroeger en nu

Tegenwoordig blijkt TRE® effectief om spanning eigen aan het dagelijkse leven (zowel acute als chronische stress) en spanning ontstaan door traumatisch gebeurtenissen op een veilige manier los te laten. Mensen die lijden aan allerlei vormen van angst, pijn en slaapstoornissen getuigen van het gunstige effect van TRE®.


TRE® is ontworpen om zelfstandig door een grote populatie te worden gebruikt (zelf-hulp). Op die manier is TRE® uitermate geschikt voor mensen die geen toegang hebben tot therapeutische hulp of die geen psychotherapie willen beginnen ook als is TRE® zeer complementair bij elke therapeutische aanpak.

Meerwaarde voor jou of voor je praktijk

‘Zelfregulering’ wordt via een TRE-provider aangeleerd, zodat de techniek nadien autonoom gebruikt kan worden.
Bij herstel van stress, diepe angsten of trauma die sterke emotionele of psychosomatische reacties kan oproepen is professionele hulp echter wel aangewezen.

TRE kan andere professionele hulp helpen ondersteunen.

Kijk hier en ontdek hoe het zenuwstelsel werkt:

Hoe ons zenuwstelsel krachtig kan worden