TRE Opleiding

TRE-opleiding voor België.

De certifiëringsopleiding tot TRE®-provider is noodzakelijk om TRE® professioneel toe te passen.

In België wordt, net zoals in de rest van Europa, de TRE®-opleiding georganiseerd volgens de “Global Certification Training”. 
Deze certifiëring tot “TRE®-provider” is erkend door de internationale organisatie van David Berceli.  TRE®, LLC.

Het unieke aan onze Vlaamse opleiding is dat zowel de inhoud als de aanpak specifiek vertaald wordt naar ons land, omdat de begeleiding gebeurt door twee Vlaamse TRE-trainers met jarenlange ervaring binnen de zorgsector en hulpverlening. En zal je door ervaren TRE-supervisoren een op maat gemaakte persoonlijke begeleiding krijgen, afgestemd op jouw leertraject. En de groepssupervisiedagen, waarin je elkaar ontmoet en ondersteunt, bieden jou, heel veel tips en inspiratie. Waardoor een heel leerlijke en verbindende leeromgeving ontstaat en je nadien als collega’s in het werkveld elkaar kunt blijven steunen.

Het Global Certification Training Programma ( GCTP ) biedt cursisten, de nodige knowhow om, nadien, TRE als een veilige en effectieve spanning losmakende hersteltechniek aan te bieden aan cliënten, zowel in individuele begeleiding alsook in het werken met TRE in een klein groepje. 

Kwaliteit en professionaliteit

Er komt steeds meer vraag naar het ‘lichaamsgerichte’ en TRE blijkt een zeer welgekomen verrijking te zijn, ook in ons land. Op voorwaarde dat het op een gepaste onderbouwde manier aangeboden wordt.

Want TRE heeft een impact. Het is een somatische ‘lichaamseigen’ techniek waarin het ‘empoweren’ en ‘afstemmen op het cliënt-ritme’ enkele fundamentele uitgangspunten zijn, om zo het (zelf)-herstellend vermogen dat in elk wezen zit, op een heel eigen manier te activeren en opdat de cliënt zichzelf daarin leert reguleren.

Als provider leer je kijken naar lichaamssignalen en hoe (trauma-)sensitief te handelen. Zodat via jouw interventies de cliënt zichzelf en zijn lichaam steeds beter begrijpt, er terug verbinding mee kan maken en een duurzaam herstel kan plaatsvinden.  

Praktisch en verrijkend

  Sommige TRE®-providers integreren de TRE®- methode in een reeds bestaande praktijk.

Je leert ook op een praktische en concrete manier de theorie van Polyvagal toepassen zodat je heel bewust een veilige ruimte biedt, zowel in je nabijheid alsook in je interventies kunt afstemmen.

TRE is dus veel meer dan ‘het activeren van trillen’.

Veiligheid bieden is een belangijke voorwaarde zodat TRE duurzame resultaten geeft.

TRE-opleiding tot TRE provider

In België wordt, net zoals in de rest van de wereld, de TRE®-opleiding georganiseerd volgens de “Global Certification Training”.

Voor de Nederlandstalige opleiding kan je meer info vinden op de site van DialoogPlus : TRE opleiding in het Nederlands.

De certifiëringsopleiding tot TRE®-provider is noodzakelijk om TRE® professioneel toe te passen.

Nascholing voor gecertifieerde TRE-providers

Voor al wie een certificering als TRE-provider heeft en zich verder wel specialiseren.

Deze trainingen zijn zeer praktisch, concreet en ervaringsgericht.  Ze geven ook dieper inzicht, vanuit diverse wetenschappen zoals neurowetenschappen, fascia, psychologie, anatomie, ed.

TRE-opleiding tot TRE provider

TRE® – Het opleidingstraject®:

Een opleiding bestaande uit modules van telkens 2 tot 3 dagen:

 • opleidingsmodule 1 is open voor iedereen, zowel voor professionals als voor je persoonlijke ontwikkeling

Pas na deze module beslis je of je verder wil gaan met de opleiding en schrijf je je in voor de volgende modules:

 • opleidingsmodule 2 is verdieping van TRE® en specialisatie om te kunnen werken met mensen en groepen.
 • supervisiemodule 3 is een supervisie waarin we dieper ingaan op jouw proces, ervaringen, en TRE® bekijken vanuit de praktijk.
 • supervisiemodule 4 is een supervisie waarin we dieper ingaan op jouw cases, ervaringen en diverse praktijksituaties en bevat de voorbereiding voor eindcertificering.

Naast de modules is er jouw persoonlijk groeiproces en opleidingstraject onder supervisie waardoor je op eigen tempo kunt evolueren en gerichte feedback krijgt.

 • Persoonlijk ervaren van je eigen TRE®-proces en hiervan een dagboek bijhouden.
 • Individuele TRE®-sessies bij een Advanced TRE®-provider.
 • Supervisie voor de begeleiding van individuen en groepen, geleidelijk georganiseerd gedurende de opleiding.


Inhoud van Module 1:

Concrete thema’s die aan bod komen:

In elke sessie begeleiden we je doorheen de oefeningen, zodat je ze naar eigen goeddunken aanpassen voor je eigen comfort. Daarnaast verdiepen we ons in de achtergrond van TRE® zodat je een stevige basis hebt om TRE® voor jezelf te gebruiken.

 • Introductie en kennismaking met TRE®.
 • Verdiepen van jouw persoonlijk release-proces
 • Zelfregulering; hoe je TRE® doseert en op een veilige manier kunt ervaren.
 • Anatomie, neurologie en psychologie van stress en trauma en de relatie tot TRE®
 • Begrip en kennis van het trilmechanisme.
 • De psoas-spier en de vlucht-vecht respons gekoppeld aan TRE®.
 • Introductie van de polyvagal theorie (Porges).
 • Impact TRE® op brein, zenuwstelsel, fascia, spieren en hormoonhuishouding.
 • Strategieën rond gronding en centering.

Als je TRE® wilt begeleiden met anderen mensen, kan je na deze basismodule doorstromen naar de verdere opleiding.

(Als je je wilt certificeren als TRE® Provider zul je de Module 2 training aansluitend op je Module 1 training moeten volgen. Als je, om wat voor reden dan ook, hiertoe geen mogelijkheid hebt en toch wilt certificeren, neem dan contact op)

Inhoud van Module 2 en de vervolgdagen:

Zowel de didactiek van het begeleiden van een ander als het begeleiden van een groep komen in deze module aan bod. Je leert hoe je een groep of een indvidu initieert zodat ze veilig kunnen kennismaken met deze TRE-methode.

Daarnaast leer je hoe een herstelproces te begeleiden, want eens mensen vertrouwd zijn met TRE via een initiatie komt vaak de vraag voor procesbegeleiding. Je werkt bewust hoe je begeleiding loopt via co-regulering, dosering, empowering, zelf-regulering, neurologische communicatie en hoe je neutraal (zonder interpretatie, enz) aanwezig kunt zijn. Hoe veiligheid bieden en begrenzen.

Concrete thema’s die aan bod komen:

 • Werken met individuen: 5 stappen van een TRE-proces: intro, de oefenreeks, het releasemoment, de integratie en de afsluiting.
 • Werken met groepen:
 • Fascia:
  • Wat
  • Samenhang met TRE
  • Hoe uit zich dat binnen TRE/trillen-release/hoe mee werken
 • Polyvagal
  • Toegepast voor jezelf (ifv provider)
  • Toegepast ifv cliënt
  • Hoe helpen down-/up-reguleren
  • Belang van co-reguleren ifv zelf-regulering
 • Transfer/ Contra-transfer
  • Specifiek binnen het werken met TRE®
 • Aanpassen / Modificaties van de oefeningen
  • Protocol van de oefeningen eigen maken
  • op maat van cliënt maken
  • op maat van diversiteit binnen groepen
 • Proces van het begeleiden van een cliënt
  • langdurige begeleiding, traject
 • Hoe TRE gebruiken als begeleiding op zichzelf-staand
  • En hoe te integreren binnen andere begeleiding
  • combinaties met andere specifieke begeleiding en TRE
 • Voorbij het initiatie-nivo: werken met het ’tril’-mechanisme zelf
  • Soorten interventies: hands-on, hands-off, selftouch,
  • wanneer en welke interventies
 • Specifieke situaties:
  • Clienten die in een ‘lus’ vastlopen. Herhalend mechanisme dat niet meer evolueert terug in beweging brengen
  • Mensen die NIET trillen/
  • aandachtspunten voor het werken met Kinderen, kind/volwassen samen, duo’s: partners
  • overspoeling/ ‘pijnlijk’ proces begeleiden
  • verscheidenheid van kennis en voorsituaties, hechting, trauma,
 • Post traumatische groei

Wil je individueel kennis maken met TRE®, zoek je persoonlijke begeleiding krijgen of wil je zeker zijn dat je les krijgt van een erkende gecertifieerde TRE®-provider, dan zoek je voor jouw streek op de lijst van de Providerlijst.

Er zijn verschillende mogelijkheden :

Een TRE®- Initiatie workshop
Deze workshop laat je kennis maken met TRE®, de achtergrond en kan je zelf al eens ervaren hoe het voor jou voelt.
Bestaat meestal uit een avond, dagdeel van ong 3 uur.

Een TRE®- Initiatiedag:
Zo leer je de TRE®-methode, ervaar je het persoonlijk en krijg je meer theoretische achtergrond.

TRE®- Module 1 : opleidingsintroductie:
Het is een initiatie die gericht is om TRE® voor jezelf daarna te kunnen gebruiken op een deugddoende herstellende manier. Waarin je de spanning leert loslaten en de verschillende sensaties van het releaseproces kunt ontdekken.

TRE®- Vakantieformule in Frankrijk.
TRE® combineren met je zomervakantie? Het kan! Deze zomerformule is voor iedereen toegankelijk. Vergroot je veerkracht, laat spanning en stress los, laad je batterijen op en ervaar hoe TRE® voor jou werkt. Deze formule staat open voor iedereen die zichzelf een deugddoende pauze gunt en zin heeft in een vakantie met meerwaarde.


Voor de Franstalige opleiding kan je terecht bij Somabpsy